Press release: Scholieren doen wetenschappelijk Wikipedia onderzoek

The following press release was issued this morning. It is available on the Bachelorsite of Psychology Bachelor of the University of Twente, and in the newsletter for the faculty.

Scholieren doen wetenschappelijk Wikipedia onderzoek

Twee scholieren van het CSG Dingstede te Meppel presenteerden op 28 maart  de bevindingen van hun onderzoek naar hoe scholieren van het VWO de betrouwbaarheid van Wikipedia-artikelen beoordelen. Het gaat om Maria Dijkgraaf en Felicity Frinsel die in opdracht van de Universiteit Twente onderzoek uitvoerden voor hun profielwerkstuk. Begeleider Teun Lucassen: “Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de scholieren – uit 2 en 5 VWO – nog niet weet dat iedereen anoniem bewerkingen mag uit voeren op Wikipedia-artikelen.”

Voor het vervaardigen van de profielwerkstukken werkt het CSG Dingstede anders dan de meeste andere scholen. De scholieren werken aan échte onderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers. Leerlingen leren hierdoor zelf gedegen onderzoek te doen. Promovendus Teun Lucassen van de Universiteit Twente doet onderzoek naar het vertrouwen in online media. De scholieren onderzochten in opdracht van Lucassen één aspect hiervan, namelijk het vertrouwen dat scholieren van voortgezet onderwijs hebben in Wikipedia.

Zowel de bovenbouwleerlingen (5VWO) als de onderbouwleerlingen (2 VWO) zijn in staat artikelen van goede en slechte kwaliteit van elkaar te onderscheiden. Lucassen: “Opmerkelijke bevinding is dat VWO2 leerlingen meer het idee hebben dat hun docenten Wikipedia betrouwbaar vinden dan dat VWO5 leerlingen dit idee hebben.” Een verklaring voor dit resultaat is dat VWO scholieren in de onderbouw minder les krijgen over brongebruik en dat de bronnen die ze moeten gebruiken dus ook aan minder hoge eisen hoeven te voldoen. Voor het inschatten van de betrouwbaarheid van de artikelen op Wikipedia, gebruiken onderbouw leerlingen andere kenmerken dan bovenbouw leerlingen. VWO2 leerlingen richten zich vooral op kenmerken zoals plaatjes, terwijl VWO5 leerlingen zich vooral richten op de bronnen die vermeld staan bij de tekst.

Aan het experiment hebben vier VWO klassen van CSG Dingstede deelgenomen. Het hele experiment was gedigitaliseerd. Nadat de deelnemers een vragenlijst ingevuld hadden, kregen ze vier Wikipedia artikelen te zien met daaronder vragen over de betrouwbaarheid van het desbetreffende artikel. Tot slot volgende nog een afsluitende vragenlijst.

Eén gedachte over “Press release: Scholieren doen wetenschappelijk Wikipedia onderzoek”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *