Press release: Mensen met positieve Wikipedia-houding beter in inschatten betrouwbaarheid

Following this publication in the Journal of Information Science, this press release was issued:

Mensen met positieve Wikipedia-houding beter in inschatten betrouwbaarheid

UT-onderzoek naar vertrouwen in digitale informatie

Uit onderzoek van het onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente komt naar voren dat mensen die negatief zijn over het medium Wikipedia niet goed zijn in het inschatten van de betrouwbaarheid van artikelen op die site. “Zij schatten alle informatie van deze bron in als even onbetrouwbaar, waardoor ze ook veel goede informatie mislopen”, aldus UT-onderzoeker Teun Lucassen. Mensen die in de basis positief ten opzichte van Wikipedia staan, bleken wel goed in staat om de betrouwbaarheid van specifieke artikelen in te schatten. De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen weekend gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Information Science.


Met de opkomst van digitale informatie wordt het steeds belangrijker om goed in te schatten of bepaalde informatie betrouwbaar is of niet. Wikipedia is bijvoorbeeld een veelgebruikte bron van informatie. Maar, omdat iedereen zelf informatie aan deze online encyclopedie kan toevoegen, bevat een deel van de artikelen inhoudelijke fouten en onjuiste informatie. De gebruiker moet dus zelf een inschatting maken of het artikel dat hij leest betrouwbaar is of niet.

UT-wetenschapper Teun Lucassen, doet onderzoek naar de manier waarop mensen de betrouwbaarheid van online informatie inschatten en kijkt hierbij veelvuldig naar Wikipedia. Uit een nieuw onderzoek van hem komt naar voren dat het vertrouwen dat mensen in het medium Wikipedia hebben een belangrijke rol speelt bij hun vermogen de betrouwbaarheid van individuele Wikipedia-artikelen in te schatten. Mensen die minder vertrouwen hebben in het medium blijken de betrouwbaarheid van de artikelen per definitie laag in te schatten, onafhankelijk van de daadwerkelijke kwaliteit. Mensen die wel vertrouwen hebben in Wikipedia bleken veel beter in staat te zijn om onderscheid tussen goede en slechte artikelen te maken. Teun Lucassen: “Je moet altijd voldoende kritisch naar de artikelen kijken. Maar het is zonde dat mensen met een negatieve houding ten opzichte van Wikipedia alles skippen, ook de goede artikelen. Wikipedia kan een goede bron van informatie zijn, maar je moet je natuurlijk wel altijd bewust zijn van de manier waarop artikelen tot stand komen.”

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 152 proefpersonen uit de hele wereld. Deze kregen artikelen van wisselende kwaliteit voorgelegd waarna ze een inschatting van de betrouwbaarheid van die artikelen moesten maken. Op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten werd vervolgens bepaald in welke mate de respondenten over het algemeen geneigd zijn informatie te vertrouwen en hoezeer ze vertrouwen hebben in informatie op het internet en in Wikipedia in het bijzonder. Het onderzoek werd uitgevoerd door Teun Lucassen en Jan Maarten Schraagen van de vakgroep Cognitieve Psychologie & Ergonomie van het onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *